پیام مدیرعامل پروفسور مارتین برای مشتریان ویژه

وظیفه جهانی: شرکت سبا طب باهر (پروفسور مارتین ) جهت حمایت از افراد بی بضاعت و کم بضاعت تخفیف ۳۵٪ در نظر گرفته و برای بیمارانی که نسخه از پزشک اورتوپد داشته باشند همان تخفیف در نظر گرفته خواهد شد. باشد که بتوانیم حداقل در رفع مشکلات هموطنان گرامی هرچند ناچیز سهیم باشیم.