درباره پروفسور مارتین

مجموعه کفش های تخصصی پروفسورمارتین  در جستجوی آرامش . در سال ۲۰۱۹  بنابه نیاز جامعه و بشریت برای راحت راه رفتن   پایه ریزی شد .

 

بعد از برنامه ریزی ها و استراتژی های ایجاد زیربنا که به مدت ۵ سال در اتاق فکر بزرگترین

اورتپدیست و فیزوتراپیست های بنام اروپا مطالعه و بررسی شده است  حال کفش هایی با قابلیت

درمان بیماری و دفورمیتی های پا  اختراع و  تولید میشوند .

 

شرکت پروفسورمارتین متشکل از کارخانه های زیرمجموعه  تولید زیره کفش . تولید کفی های طبی . و تولید کفش های تخصصی پزشکی برای مصارف عموم میباشد

هدف اصلی مجموعه  اراپه راحت ترین و مناسب ترین کفش از لحاظ علمی و از لحاظ ظاهر  هنری  و  با هدف رشد اشتغال جوانان و رشد صنعت در عرصه بین الملل به مشتریان خود است .