گواهینامه جهانی IMS

گواهینامه IMS دارای یک ساختار ومشخصه نظامند وهدفمند است. درواقع گواهینامه IMS بعنوان یک پایگاه داده ونظام مدیریت منظم معاملات معرفی می...

ادامه مطلب

استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

انگلیسی: ISO 45001‎)یک استاندارد ایزو در زمینه مدیریت سیستم‌های ایمنی و بهداشت شغلی است که در ماه مارس سال ۲۰۱۸ تدوین شده‌است. هدف این ...

ادامه مطلب

سیستم مدیریت محیطی جهانی EMS

ایزو ۱۴۰۰۰ در ارتباط با مدیریت محیطی است و برای کمک به شرکت یا مؤسسه در به حداقل رساندن نارسایی‌ها و صدمات به محیط ( مانند تغییرات آب و...

ادامه مطلب

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت جهانی

استاندارد ایزو 9001 را استاندارد سیستم مدیریت کیفیت می نامند، بدین معنی که این استاندارد به دنبال ایجاد سیستمی است که کیفیت را در سراسر...

ادامه مطلب

مدارک بین الملل شرکت سباطب باهر از معتبر ترین سازمان کیفیت استاندارد جهانی

علامت تضمینی CE به منظور ایجاد هماهنگی اجباری در بسیاری از محصولات تجاری و صنعتی که در سطح اروپا (منطقه اقتصادی اروپا یا EEA) تولید یا ...

ادامه مطلب